در حال حاضر امکان تولید نخ های تکسچره پلی استر حاوی نخ لایکرا با نمرات زیر امکان پذیر است.

300/40
, 300/70
150/40
100/20 ,100/40
70/20 ,70/40
درحال بارگزاری